พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในพิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร เป็นเงินทั้งสิ้น 98,600 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply