ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ, ส่งเสริมบุคลากรแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ, สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ซึ่งการร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: