การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, การยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ, การแสดงความยินดีผู้ร่วมวิชาชีพ, การเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ร่วมวิชาชีพ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการประชุมสัมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ (Zoom) ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

VTR.https://www.youtube.com/watch?v=yheHErJLT7c

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s