รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่น ว PA เรามาดูกันว่า คำถามยอดฮิตสรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA”  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีอะไรกันบ้าง

คำถามที่ 1 : ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ?

คำถามที่ 2 : กรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 60 และได้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่ 5 ก.ค. 60 ซึ่งมีคุณสมบัติตรบตาม ว 17/2552 แต่ยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม ว 21/2560 จะสามารถยื่นขอตาม ว 17/2552 ได้หรือไม่ ? ซึ่งเป็นระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม ว 9/2564

คำถามที่ 3 : ในกรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA จะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนทุกรอบปีงบประมาณ หรือไม่ ?

คำถามที่ 4 : การขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใครเป็นผู้ประเมินผลการพัฒนาฯ ตาม ว 17/2552 และประเมินเมื่อใด ?

คำถามที่ 5 : สามารถนำวุฒิปริญญาโทเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก่อนการบรรจุเป็นครู มาใช้ลดระยะเวลาการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ว 9/2564 ได้หรือไม่ ?

ภาพInfographic จาก Starfish : shorturl.at/fqE12

ที่มา ; กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply