เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน

เพราะวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาทุกท่าน ต้องลงมือทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) กันแล้วนะครับ

ศึกษารายละเอียดได้จาก infographic ชุดนี้เลยครับ

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply