คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกดาวน์โหลดไฟลรายเรื่อง

ว22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สพฐ.)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา กศน.)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สช.)

คลิก  ไฟล์รวมทุกเล่มที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน >>>คลิก>>>

-สายงานครู ว9/2564

-สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

-สานงานศึกษานิเทศก์ ว11/2564

-สายงานบริหารการศึกษา ว12/2564

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

@แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g84evjAl1_dK0MNDOQ?e=L0uMEc

@แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g84gZEQNWeX-1Z51cA?e=jKpZq0

@แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g84hx-QMs67n6LdEpQ?e=39yLro

@แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g84fAjPl1xuBAMKZ7g?e=XXOKjc

ที่มา ; สพร. สพฐ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

8 thoughts on “คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)

  1. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply

%d bloggers like this: