คณะกรรมการกลาง(ท้องถิ่น) ออกประกาศเทียบตำแหน่งสายครูเพื่อรับโอน

ก.กลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ประกาศดังกล่าวเป็นการเทียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ง “ครู” ของ อปท. และยังกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการรับโอนไว้ด้วย รายละเอียดตามสำเนาเอกสารข้างบน ครับ

ที่มา ; FB ชนินทร์ ราชมณี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s