สภาวการณ์การศึกษาไทยสู่ประเด็นท้าทายการทำข้อตกลงวิทยฐานะPA

สภาการศึกษาได้จัด ประชุมออนไลน์เพื่อจัดทำประเด็นที่จะรายงานสภาวะการศึกษาไทยในปี 2564 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการประมาณ 40 คน ไปร่วมประชุม หลังอภิปรายได้แบ่งเป็น 3กลุ่ม แล้วมานำเสนอว่า ในรายงานน่าจะมีประเด็นสำคัญอะไรที่เกิดในวงการศึกษาไทยในปี 2564 ซึ่งเน้นเรื่อง

1.การถูกบังคับให้เปลี่ยนจากโควิด-19

2. การปฎิรูปใหเได้ผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. จำนวนนักเรียนที่ลดลงจากการลดลงของประชากร

3. การปรับตัวของมหาวิทยาลัย การเปิดสายวิชาชีพให้สอดคล้องโลกยุคใหม่

4. เศรษฐกิจที่พังลงจากโควิด-19 กระหน่ำซำ้เติมให้กับกลุ่มด้อยโอกาส ผู้เข้าไม่ถึงนวัตกรรมในการเรียนรู้ 5แบบ ช่วงโควิด ทั้ง On Site On Line On Hand n Air และOn Demand

ที่มา ; FB จรวยพร ธรณินทร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s