กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ. , สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply