กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ. , สำนักงาน ก.พ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: