การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: