ถ้อยแถลง

เว็บบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ผ่านบทความ ข้อเขียน เรื่องเล่า วีดีโอ สื่อประสม เอกสาร ตำรา คู่มือ หรือคอร์สเรียนออนไลน์ อีกทั้งเมื่อคลิกปุ่มติดตาม จะเป็นหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ประจำของ ดร.บวร เทศารินทร์

การศึกษา : นานาทัศน์

รวมบทความ ข้อเขียน ข่าวสารด้านการศึกษา ทั้งหลักการ แนวคิด ทักษะหรือเทคนิคการบริหาร การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาครูฯ กฎหมาย รวมทั้งความรอบรู้ทางการศึกษา คลิกอ่าน >>>

การศึกษา : คอร์สเรียนออนไลน์

รวมวีดีโอ ไฟล์เอกสาร สื่อผสม สื่อเทคโนโลยี แบบทดสอบ ในลักษณะคอร์สเรียนออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกตำแหน่งสายงาน กฎหมายการศึกษา และเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษา คลิกอ่าน >>>

การศึกษา : คู่มือ ตำรา  หลักสูตรพัฒนา

รวมเอกสาร คู่มือ ตำรา หลักสูตรพัฒนา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา การปฏิบัติงานสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกตำแหน่งสายงาน กฎหมาย และเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษา คลิกอ่าน >>>

“ความรู้บางอย่างเป็นเรื่องต้องรู้ บางอย่างเป็นเรื่องควรรู้ บางอย่างเป็นเรื่องที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ วิชาความรู้ทุกอย่าง ไม่มีคุณไม่มีโทษในตัว คุณและโทษจากวิชาความรู้อยู่ที่คนใช้เป็นสำคัญ หากผู้รู้ใช้วิชาไปในทางที่ถูก ก็เป็นคุณ หากใช้ไปในทางที่ผิด ก็เป็นโทษ จึงไม่ควรไปโทษวิชาความรู้บางอย่างไม่ดี แต่ควรพิจารณาการใช้วิชาความรู้ให้เหมาะสม”
“วิชาเป็นทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะวิชานั้นนอกจากจะใช้ไม่มีวันหมด ยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการหาทรัพย์ภายนอกได้อีกด้วย และสามารถเป็นทรัพย์ภายในติดตามไปได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ”
วิชาเป็นทรัพย์
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

 

EdPAproject

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก >>>>

PA_vdo

รวมวิดีโอ ที่มา หลักการ แนวคิด แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) คลิก >>>

PA_Manual

คู่มือดำเนินการและแนวทางการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) คลิก >>>

การพัฒนานวัตกรรม

รวมเนื้อหา กิจกรรม และรูปภาพการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ EdPAproject คลิก >>>

การพัฒนาครูนวัตกร

รวมเนื้อหา กิจกรรม และรูปภาพการดำเนินงานพัฒนาครูนวัตกรตามโครงการ EdPAproject คลิก >>>

ข่าววิทยฐานะเกณฑ์ PA

รวมข่าว สาระ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะครูฯ  PA คลิก >>>

ติดต่อ

borworntesarin@gmail.com
Tel,Line ID 081-8796280

ติดตาม